Registreer je hier voor onze wedstrijd:

In welk jaar werd de Kerkmarkt voor de eerste maal georganiseerd?

Hoeveel vouchers werden er ingediend tegen 1/12/2019?

Charmecollectief vzw | Muntplein 2/1 | B-8000 Brugge | info@charmecollectief.be